Midway Samoan AG Church Women’s Ministry Service (Sauniga a le Mafutaga Tina) Ta’ita’i o le Sauniga / Leader: Fa’aliliu Maiava Tatalo mo Mana’oga / Prayer Request: Shema Meredith Upu fa’amalosi mo Sefulua’i ma Lafoga / Offering Charge: Lavern Fanoga Tatalo mo Lafoga / Prayer for Offering: Tala Aiono Sermon by Angel Taumua (First Lady) on […]

Continue reading