Angel Taumua

Pastor Iuni Peseti

Lomitusi Asaua

Shema Meredith

Pastor Sharnida Lafaele

Anthony Lafaele

Mati Tavita

Loimata Fuala’au-Alefaio

Anthony Pa’aga