Sunday School Ministry (A’oga Aso Sa)

Ta’ita’i: Pastor Sharnida Lafaele
Failautusi: Shema Meredith
Teutupe: Tala Tavita
Breakfast 8:30am – 9:20am
Classes begin at 9:30am
SUNDAY SCHOOL CLASSES & STAFF
NURSERY & BEGINNERS  – Miriama Time & Iaeli Fuala’au
PRI-MIDDLERS – Rosie Tavita & Fa’aliliu Maiava
PRE-TEENS – Angel Taumua(First Lady) & Mataava Mulivai
HI-TEENS – Douglas Maiava & Angelo Oneone
YOUNG ADULTS – Vailosa Tiai & Uitisone Notoa
ADULTS – Pastor Matthew Taumua