OUR VISION (FA’AALIGA)

To Know Jesus & Make Jesus Known
“Ina ia iloa Iesu ma fa’ailoa atu Iesu i le lalolagi”

OUR MISSION (MISIONA)

Equip. Edify. Exalt. (Ephesians 4)
As a church we exist to EQUIP His people for works of ministry; to EDIFY the body of Christ and to EXALT the name of Jesus Christ!
Fa’aauupegaina. Atiinaaeina. Siitiaina.(Efeso 4)
Ua valaauina le ekalesia ina ia FA’AAUUPEGAINA ona tagata mo galuega lelei uma; ina ia ATIINAAEINA le tino o Keriso ma ia SIITIAINA le suafa o Iesu Keriso.

OUR CORE VALUES (FA’ATAUA)

 1. Teaching & Application of His Word.
 2. Commitment to Prayer & Fasting.
 3. Fellowship of the Believers.
 4. Serve with Excellence.
 5. Cultivating a Unity & Honor culture.
 6. We are Better Together.
 1. O le a’oa’oina atoa ma le fa’atinoina o le Afioga Paia o le Atua.
 2. Fa’amaoni i le Tatalo ma le Anapogi.
 3. Mafuta fa’atasi o e Talitonu i le Atua.
 4. Ia Tautua Lelei ma le Fa’amaoni.
 5. Ia fa’atupuina le aganu’u o le loto gatasi ma le fa’aaloalo.
 6. Ia maua le agaga o le galulue fa’atasi