Circumcision of the Heart (O le Loto ua Peritomeina) | Pastor Matthew Taumua | Mar. 1, 2020(e)

“Circumcision of the Heart” (O le Loto ua Peritomeina) Romans (Roma) 2 : 25 – 29 Sermon by Pastor Matthew Taumua on March 1, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the evening service.  This is the continuation of the sermon series: “Unashamed of the Gospel...

Continue reading

Be Watchful in your Prayers (Ia Mataala tatou ma Tatalo) | Pastor Matthew Taumua | Mar. 1, 2020(m)

Vision Sunday (O le Aso Sa mo le Fa’aaliga) “Be Watchful in your Prayers” (Ia Mataala tatou ma Tatalo) 1 Peter (Peteru) 4 : 1 – 7 Sermon by Pastor Matthew Taumua on March 1, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the morning service. This...

Continue reading

MSAG Women’s Ministry Service (Sauniga a le Mafutaga Tina) | Feb. 23, 2020(e)

Midway Samoan AG Church Women’s Ministry Service (Sauniga a le Mafutaga Tina) Ta’ita’i o le Sauniga / Leader: Fa’aliliu Maiava Tatalo mo Mana’oga / Prayer Request: Shema Meredith Upu fa’amalosi mo Sefulua’i ma Lafoga / Offering Charge: Lavern Fanoga Tatalo mo Lafoga / Prayer for Offering: Tala Aiono Sermon by...

Continue reading

God’s name is blasphemed because of us | Pastor Matthew Taumua | Feb. 23, 2020(m)

“God’s name is blasphemed because of us” (Ua upuleagaina le suafa o le Atua ona o a tatou amio) Romans (Roma) 2 : 17 – 24 Sermon by Pastor Matthew Taumua on February 23, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the morning service. This is...

Continue reading

MSAG Youth Service (Sauniga a le Autalavou) | Feb. 16, 2020(e)

Midway Samoan AG Church Youth Service (Sauniga a le Autalavou) Date: February 16, 2020 (Sunday) Evening service. Ta’ita’i o le Sauniga/Leader: Theresa Olofie Mulivai Tatalo mo Mana’oga/ Prayer Request: Venisala Maiava Failauga/Speaker: Loimata Alefaio (Youth Director) Midway Samoan AG Church: https://www.midwaysamoanaog.com

Continue reading

E le faailoga tagata le Atua | Pastor Matthew Taumua | Feb. 16, 2020(m)

E le fa’ailoga tagata le Atua (There is no partiality with God) Roma (Romans) 2 : 11 – 16 Sermon by Pastor Matthew Taumua on February 16, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the morning service. This is the continuation of the sermon series: “Unashamed...

Continue reading

Gods righteous judgment is for everyone | Pastor Matthew Taumua | Feb. 9, 2020(m)

“God’s righteous judgment is for everyone” (O le fa’asala tonu a le Atua e o’o i tagata uma lava) Romans (Roma) 2 : 1 – 5 Sermon by Pastor Matthew Taumua on February 9, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the morning service. This is...

Continue reading

Ia sili ona leoleoina o lou Loto | Na’asona Taumua | Feb. 2, 2020(e)

Ia sili ona leoleoina o lou Loto (Above all, guard your Heart) 1 Nofoaiga Tupu (1 Chronicles) 21 & Fa’ata’oto (Proverbs) 4 : 23 (Theme verse) Sermon by Na’asona Taumua (A’oa’o/Layman) on February 2, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the evening service.  

Continue reading

O le alofa tunoa o le Atua, ua magalo ai tatou agasala | Pastor Iuni Peseti | Feb. 2, 2020(m)

O le alofa tunoa o le Atua, ua magalo ai tatou agasala (By God’s grace, our sins are forgiven) Eperu (Hebrews) 10 : 17 – 23 Sermon by Pastor Iuni Peseti (Sui Faife’au / Associate Pastor) February 2, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the...

Continue reading