Doing the work of God together | Pastor Matthew Taumua | Sept 27th, 2020

“Watchful in Prayer” Series (Mataala i le Tatalo)
Sermon: Doing the work of God together (O le Galuega a le Atua e fai fa’atasi)
1 Peter (Peteru) 5:12-14

Comments are closed.