O le alofa tunoa o le Atua, ua magalo ai tatou agasala | Pastor Iuni Peseti | Feb. 2, 2020(m)

Comments are closed.