O le atoaga o le tatou ola fa’aolaina o Iesu Keriso | Seu Lalotoa Peniata | Oct. 6, 2019(e)

Comments are closed.