O le Ekalesia e auauna ma fa’atuatua i le Atua | Iuni Peseti (Assistant Pastor) | July 5, 2020

O le Ekalesia e auauna ma fa’atuatua i le Atua

Kolose (Colossians) 3 : 24

Sermon by the Assistant Pastor, Iuni Peseti on July 5, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the morning Drive-in service.

Comments are closed.