Spiritual Characteristics of Church Leadership | Pastor Matthew Taumua | Aug 9th, 2020

“Watchful in Prayer” Series (Mataala i le Tatalo)
Sermon: Spiritual Characteristics of Church Leadership (O Amio Fa’aleagaga o Ta’ita’i o le Ekalesia)

1 Peter 5:1-4

Comments are closed.